Parafia Rzymskokatolicka Ducha Świętego w Siedlcach

Pogrzeb katolickiPogrzeb kościelny jest prawem każdego wiernego, który odchodzi z tego świata. Nabożeństwo pogrzebowe za każdego wiernego winno być z reguły odprawione w jego własnym kościele parafialnym. Każdy jednak wierny albo ci, do których należy troska o pogrzeb zmarłego, mogą wybrać inny kościół na pogrzeb, za zgodą tego, kto nim zarządza, i po zawiadomieniu własnego proboszcza.

Kodeks Prawa Kanonicznego określa wypadki, w jakich wierny zostaje pozbawiony prawa do pogrzebu kościelnego. Pogrzebu kościelnego powinni być pozbawieni:

  • notoryczni apostaci, heretycy i schizmatycy,
  • osoby, które wybrały spalenie swojego ciała z motywów przeciwnych wierze chrześcijańskiej,
  • inni jawni grzesznicy, którym nie można przyznać pogrzebu bez publicznego zgorszenia wiernych.

PRZY ZGŁOSZENIU POGRZEBU WYMAGANE SĄ:

  • akt zgonu,
  • jeśli zmarły mieszkał na terenie innej parafii zgoda tamtejszego księdza proboszcza,
  • informacja o sakramencie chorych – jeżeli zmarły był zaopatrzony sakramentami świętymi.

Copyrights ® 2019 Wszystkie prawa zastrzeżone!

Kontakt z administratorem strony