Parafia Rzymskokatolicka Ducha Świętego w Siedlcach

Sakrament BierzmowaniaBierzmowanie może przyjąć osoba wierząca, ochrzczona, praktykująca systematycznie wiarę (niedzielna Msza Święta, rekolekcje, spowiedź, Komunia Święta, codzienna modlitwa), żyjąca w zgodzie z zasadami moralności chrześcijańskiej, biorąca udział w spotkaniach przygotowujących do udzielenia tego sakramentu. Brak któregokolwiek z tych warunków powoduje odłożenie przyjęcia sakramentu do czasu osiągnięcia należytej dojrzałości.

W naszej parafii sakrament bierzmowania udzielany jest co roku. Kandydaci zgłaszają się na początku klasy trzeciej gimnazjalnej; kandydat składa prośbę (deklarację) podpisaną przez siebie i rodziców na ręce księdza prowadzącego przygotowanie. Przygotowanie do bierzmowania przebiega 2 lata. Jeżeli kandydat jest z innej parafii - dostarcza stosowną zgodę duszpasterzy z parafii zamieszkania i udaje się z nią do proboszcza parafii, w której pragnie przyjąć bierzmowanie. Jeżeli kandydat był ochrzczony poza naszą parafią i poza naszą parafią przystąpił do pierwszej Komunii Świętej, w odpowiednim czasie dostarcza skrócony wyciąg aktu chrztu.

Kandydat do bierzmowania przyjmuje następujące obowiązki i zasady:

  • Systematyczny i zaangażowany udział w szkolnej katechezie (dotyczy uczniów).
  • Świadectwo chrześcijańskiego życia. Dotyczy to nie tylko Parafii, ale także rodziny, szkoły i innych miejsc. Brak właściwego świadectwa oznacza przełożenie przygotowania na kolejny rok.
  • Systematyczny i zaangażowany udział w spotkaniach dla kandydatów.
  • Kandydat powinien wykazać się znajomością pytań katechizmowych, pacierza oraz wiedzą na temat bierzmowania.
  • Kandydat otrzymuje na spotkaniu materiały do osobistej pracy. Brak systematycznej pracy w oparciu o materiały powoduje przełożenie przygotowania na kolejny rok.

Świadek bierzmowania winien odznaczać się następującymi przymiotami:

  1. być wystarczająco dojrzały do spełniania tego obowiązku,
  2. być wierzącym i praktykującym katolikiem,
  3. należeć do Kościoła katolickiego i przyjąć trzy sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię,
  4. nie być wykluczonym przez prawo od czynności w aktach kościelnych.

Bierzmowanie Dorosłych

Dorośli, którzy chcieli, by przyjąć Sakrament Bierzmowania zgłaszają się do kancelarii parafialnej dwa tygodnie przed terminem katechezy w kurii siedleckiej. Szczegóły terminów katechez i bierzmowania w katedrze siedleckiej na stronie: http://www.katecheza.diecezja.siedlce.pl/index.php?s=1130


Copyrights ® 2017 Wszystkie prawa zastrzeżone!

Kontakt z administratorem strony